ERVE VOLKERINK
RIJKSMONUMENT IN HET BESCHERMD DORPSGEZICHT BEERZE

RIJKSMONUMENT IN EEN BESCHERMD DORPSGEZICHT

Beerze is een oud buurtschap. Al in 1227 wordt het vermeld. "Onder de ridders die in 1227 sneuvelden in de slag bij Ane vinden we als één der vazallen van bisschop Otto II een Warner van Beerse genoemd" volgens schrijver G.J. Eshuis.

Erve Volkerink is een van de oude erven in Beerze. In 1582 moet de rijke hoeve een pacht opbrengen aan de landheer van 22 mud rogge en 2 mud boekweit. Ten tijde van de volkstelling in 1748 woonden op het Volkerink de weduwnaar Hendrik Volkerink met zijn 2 dochters Aaltje en Geesje. Ook wordt ene Derkje Hendriks genoemd als inwonende. Zij wordt omschreven als "in de 80 jaaren oud", een oudere mevrouw dus. Daarnaast woonden in de boerderij ook de knecht Roelof, de twee meiden Janna en Jennigje en de scheper (schaapsherder) Hendrik Willems.

In 1907 werd het Volkerink gekocht door een andere Hendrik: Hendrik Schuurman. Voor 850 gulden kreeg hij 'een huis met bouw- en grasland en heidegrond', samen ter grootte van 1 hectare en 72 are. De familie Schuurman heeft meerdere generaties in de boerderij gewoond, tot op 12 oktober 2012 de sleutel van Erve Volkerink werd overgedragen aan de familie van der Velde.